UTBILDNING

"Erfarenhet ger kunnande"

"Framtidens ledarskap"

Ordet ledarskap väcker och har alltid väckt diskussion och känslor. I dag hörs ofta negativa diskussioner och känslor på det ämnet. Det är alltså  tid att förnya ledarskapet på våra arbetsplatser. Något som också dagens forskningen visar. Det positiva är att de organisationer där man anammat nya ledarskapstankar, visar bra resultat.

"Förändring och lärande"

Förändring och lärande beskriver dagens arbetsliv i ett nötskal. I strävan efter förändring riskerar vi att förlora värdefull kompetens, fungerande nätverk och effektiva processer. Risken finns att vi gör saker bara annorlunda men inte bättre. En bra balans mellan förändring, lärande och kontinuitet ger oss förbättring, inte bara förändring.

"Team och samarbete"

Vem har inte jobbat med projekt eller i ett team? Så de flesta av oss är medvetna om de utmaningar som det innebär. Framgångsnyckeln till framgångsrika team och projekt, är ett gott samarbete. Ett samarbete där vi ser deltagarnas olikheter som en styrka i stället för en källa till problem.

COACHING

"Mot högre höjder"

"Coaching"

I dag då utveckling och effektivitet är nyckelfaktorer i framgångsrik verksamhet, ställs krav på effektivare metoder för att utvecklas professionellt. Med coaching uppfylls kriterierna för effektiv utveckling, eftersom allt bygger på individens eller teamets mål, behov och situation.

 Ideér och lösningar arbetas fram av individen eller teamet med hjälp av coachen, därför ger coaching ett säkert resultat.

Framtidens ledarskap är "den coachande ledaren". 

KnowHowRoom1

MED BUSSINESCOACHING EN HÅLLBAR UTVECKLING

 

Vart vill ni nå?

Vad kan ni göra för att nå dit?

Vilka resurser har ni för att uppnå det?

Vem kan hjälpa er i processen?

JAG SOM BUSINESSCOACH!

Låt mig vara era stavgångsstavar, med dem blir utvecklingen effektivare. Precis som stavarna så stöder jag i besvärliga, hala, situationer och i svår terräng. Med stavarna ökar takten, man kommer snabbare framåt och träningen blir effektivare. Målet är ert och ni sköter gåendet, med mig vid sidan är man inte ensam så vägen blir mer givande och målet nås snabbare
hiking-1454936_1920

KNOW-HOW SPELET

Att sprida erfarenhetskunnande är en utmaning. Vi hittar varken orden eller tiden som behövs för att dela med sig av det vi kan bäst

I kunskapsspelet KNOW-HOW förenas vetenskaplig forskning om spridning av tyst erfarenhetskunnande med social samvaro och spelglädje.

"Ett verkligt verktyg för spridning och kartläggning av kunskap"

KNOW-HOWproffs

Är verktyget där du utvecklar din egna professionella  kompetens genom att spela tillsammans med andra, med motsvarande arbetsuppgifter, utbildning eller erfarenheter.

KNOW-HOWteam

Då ni som team spelar, lär ni er av varandra. Ni förbättrar er kommunikation, sammanhållning och förståelse för varandra, vilket ger bättre teamwork.

KNOW-HOWmentor

Ett verktyg för fokuserad diskussion och utveckling, att användas vid mentorering.

KnowHowSpelet